مجید بابائی

مربی عالی بدنساز آکادمی ملی المپیک

مربی پاورلیفتینگ ، فیتنس فدراسیون پرورش اندام ج .ا.ا

تکنسین بین المللی پیکرشناسی ISAK استرالیا از سال ۲۰۱۶

مربی آمادگی جسمانی سازمان آتش نشانی تهران از سال ۹۶

مجید بابائی

مربی عالی بدنساز آکادمی ملی المپیک

مربی پاورلیفتینگ ، فیتنس فدراسیون پرورش اندام ج .ا.ا

تکنسین بین المللی پیکرشناسی ISAK استرالیا از سال ۲۰۱۶

مربی آمادگی جسمانی سازمان آتش نشانی تهران از سال ۹۶

گواهینامه تکنسین آنتروپومتری ISAK استرالیا 2016

 

پیکر سنجی چیست ؟

پیکر سنجی ارزان ترین و علمی ترین راه استعدادیابی جسمانی در ورزش است که در آن با شناسایی افراد مستعد در یک رشته خاص ورزشی می توان از آنها به عنوان سرمایه های ورزشی کشور یاد کرد

دانشمندان علوم ورزشی، پزشکان و متخصصین از فنون مختلف پیکر سنجی در امور مهمی چون کشف استعدادهای ورزشی، سنجش ترکیب بدن، سنجش نتیجه تمرینات و قابلیت های جسمانی سود می بردند. یکی از مهمترین کاربردهای پیکرسنجی در ورزش تعیین سوماتوتایپ یا نوع بدن و انتخاب افراد مناسب برای ورزش های اختصاصی است. سوماتوتایپ دارای 3 جزء اندرمرفی (چاق پیکری)، مزومرفی (عضلات پیکری)، اکتومرفی (لاغر پیکری) است. تیپ بدنی افراد مختلف ترکیبی از این 3 جزء بوده و به این ترتیب افراد مختلف، فرمولهای تیپ بدنی متفاوتی خواهند داشت. نوع و ترکیب بدنی افراد یک ویژگی عمدتاً ژنتیکی است که از والدین به فرزندان به ارث می رسد و با دانش پیکر شناسی می توان فرمول بدنی افراد و میزان تطابق آنها را با ورزش های مختلف تعیین کرد.