مجید بابائی

مربی عالی بدنساز آکادمی ملی المپیک

مربی پاورلیفتینگ ، فیتنس فدراسیون پرورش اندام ج .ا.ا

تکنسین بین المللی پیکرشناسی ISAK استرالیا از سال ۲۰۱۶

مربی آمادگی جسمانی سازمان آتش نشانی تهران از سال ۹۶

مجید بابائی

مربی عالی بدنساز آکادمی ملی المپیک

مربی پاورلیفتینگ ، فیتنس فدراسیون پرورش اندام ج .ا.ا

تکنسین بین المللی پیکرشناسی ISAK استرالیا از سال ۲۰۱۶

مربی آمادگی جسمانی سازمان آتش نشانی تهران از سال ۹۶

تکنسین استعدادیابی ورزشی ISAK استرالیا 2019

چرا پیکرشناسی ؟

در تست پیکرسنجی که توسط آنتروپومتریست های سازمان جهانی پیکرسنجی ISAK انجام می گیرد نتایجی به دست می آید که در چهار صفحه به آزمودنی اعلام می گردد و اطلاعاتی که از این تست بدست می آید در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت که از جمله در استعدادیابی ورزشی و نیز برنامه های تغذیه دقیق و نیز برنامه نویسی تمرین برای مربیان و نمونه های دیگر شامل ساخت وسایل و امکانات ویژه برای افزایش بحث رفاهی افراد سالم و دچار معلولیت و آسیب

انتخاب بهترینها، پیش بینی موفقیتها

با پیکرسنجی و استعدادیابی می‌توان از هدر رفت عمر ورزشی و هزینه‌های جاری فرد جلوگیری کرد.
استعدادیابی علمی نوین در عرصه جهان است، که در هر کشور و جامعه‌ای پایه و اساس خاص خود را داشته و به طبع در ایران نیز با توجه به اهمیت آن در حال توسعه و پیشرفت است. در استعداد یابی ورزشی استفاده از ابزارهای علمی دقیق و پیشرفته اهمیت بسزایی دارد. همچنین مقایسه نتایج با داده های بومی و توجه به ویژگی های قومیتی و جغرافیایی امری ضروری می باشد.
کشورهای موفق در رقابت های بزرگ ورزشی همچون المپیک از سنین پایه کار استعدادیابی را انجام می دهند.
در روش سیستماتیک استعدادیابی، آزمون‌ها و آزمایش‌های علمی متفاوتی برای تشخیص استعداد در افراد به کار می رود که این آزمون‌ها برای اندازه‌گیری استعدادهای پایه در زمینه های گوناگون می ‌باشند. از این رو معیارهای استعدادیابی مختلفی همچون ویژگی های پیکر سنجی ،ویژگی های فیزیولوژیک ،ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های حرکتی و … برای یافتن استعداد ورزشی افراد لازم است.
پیکر سنجی ارزان‌ترین و علمی‌ترین راه استعدادیابی جسمانی در ورزش است، که در آن با شناسایی افراد مستعد در یک رشته خاص ورزشی می‌توان از آنها به عنوان سرمایه‌های ورزشی کشور یاد کرد.